NK리포트
번호
제 목
작성자
날짜
조회
54
  [북한의 책] 『세기와 더불어』   nkchosun   2001-08-02   3470
53
  [북한말 영어풀이] '말째다' =hard to please   nkchosun   2001-07-27   2343
52
  [북한의 책] 『조선의 산줄기』   nkchosun   2001-07-26   2342
51
  [북한의 책] 『고구려사』   nkchosun   2001-07-18   2387
50
  [북한말 영어풀이] '억이 막힌다'   nkchosun   2001-07-12   2307
49
  [북한의 책] 주체사상 총서   nkchosun   2001-07-12   3524
48
  [북한의 책] '조선전사'   nkchosun   2001-07-06   2917
47
  [북한의 책] '리조실록'   nkchosun   2001-06-29   2512
46
  [북한말 영어풀이] '비치다'   nkchosun   2001-06-28   2302
45
  [북한말 영어풀이] '닦다' = 'fry'   nkchosun   2001-06-20   2592
44
  [북한말 영어풀이] '하늘소'   nkchosun   2001-06-14   2671
43
  [북한말 영어풀이] '께끈하다'   nkchosun   2001-06-08   2517
42
  [북한말 영어풀이] '무리등'   nkchosun   2001-05-30   2341
41
  [북한말 영어풀이] '집난이'   nkchosun   2001-05-24   2512
40
  [북한말 영어풀이] '가마치'   nkchosun   2001-05-10   2222
39
  [북한말 영어풀이] '시뚝하다'   nkchosun   2001-05-03   2048
38
  [북한말 영어풀이] '어벌이 크다'   nkchosun   2001-04-26   2465
37
  [북한말 영어풀이] '아글타글'   nkchosun   2001-04-19   2265
36
  [북한말 영어풀이] '줴기밥'   nkchosun   2001-04-12   2568
35
  [북한말 영어풀이] '모서리 먹이다'   nkchosun   2001-03-28   2774
제목 내용 제목+내용 이름
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
조선일보 동북아연구소  |  Tel : (02)724-6650,6523  |  E-mail : nkchosun@chosun.com  |  청소년보호책임자 : SITE_MANAGER
Copyright © 2013 NKchosun.com. All rights reserved. Contact webmaster for more information