NK리포트
번호
제 목
작성자
날짜
조회
54
  [북한의 책] 『세기와 더불어』   nkchosun   2001-08-02   3515
53
  [북한말 영어풀이] '말째다' =hard to please   nkchosun   2001-07-27   2372
52
  [북한의 책] 『조선의 산줄기』   nkchosun   2001-07-26   2392
51
  [북한의 책] 『고구려사』   nkchosun   2001-07-18   2436
50
  [북한말 영어풀이] '억이 막힌다'   nkchosun   2001-07-12   2339
49
  [북한의 책] 주체사상 총서   nkchosun   2001-07-12   3614
48
  [북한의 책] '조선전사'   nkchosun   2001-07-06   2969
47
  [북한의 책] '리조실록'   nkchosun   2001-06-29   2550
46
  [북한말 영어풀이] '비치다'   nkchosun   2001-06-28   2339
45
  [북한말 영어풀이] '닦다' = 'fry'   nkchosun   2001-06-20   2638
44
  [북한말 영어풀이] '하늘소'   nkchosun   2001-06-14   2696
43
  [북한말 영어풀이] '께끈하다'   nkchosun   2001-06-08   2591
42
  [북한말 영어풀이] '무리등'   nkchosun   2001-05-30   2375
41
  [북한말 영어풀이] '집난이'   nkchosun   2001-05-24   2544
40
  [북한말 영어풀이] '가마치'   nkchosun   2001-05-10   2251
39
  [북한말 영어풀이] '시뚝하다'   nkchosun   2001-05-03   2073
38
  [북한말 영어풀이] '어벌이 크다'   nkchosun   2001-04-26   2529
37
  [북한말 영어풀이] '아글타글'   nkchosun   2001-04-19   2293
36
  [북한말 영어풀이] '줴기밥'   nkchosun   2001-04-12   2644
35
  [북한말 영어풀이] '모서리 먹이다'   nkchosun   2001-03-28   2815
제목 내용 제목+내용 이름
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
조선일보 동북아연구소  |  Tel : (02)724-6650,6523  |  E-mail : nkchosun@chosun.com  |  청소년보호책임자 : SITE_MANAGER
Copyright © 2013 NKchosun.com. All rights reserved. Contact webmaster for more information